სუნელების წარმოება

სამაცივრე მეურნეობა

კასპობა 2022

პროდუქცია 2022

IFE- LONDON 2023